Medezeggenschapsraad

Wanneer is er MR?

Dit schooljaar vergadert de MR 8 keer, te weten:

Wie zitten er in de MR?

De oudergeleding van de Voorwegschool bestaat dit jaar uit:

  • Hiske Brink (voorzitter)
  • Willemijn Piek
  • René van der Zwaan 
  • Coen Kievit

De leerkrachtgeleding van de Voorwegschool bestaat dit jaar uit:

  • Manja Liesker
  • Thomas Golstein
  • Marianne Heddes

 

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft algemene en bijzondere bevoegdheden. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht.

Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de MR ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de MR beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht.

Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het Schoolplan, de Schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

Onze MR vergadert eens per vier weken en de vergaderingen zijn openbaar. De handelingsvrijheid van de MR is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ga voor meer informatie naar de pagina van de GMR.

Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij te bereiken via ons mailadres.

 

In de media

Rondleiding
Filmische impressie in en rond school
Media archief

Nieuwtjes

Vanaf 8 juni: back to (meer) normaal...
Geplaatst op 06-06-2020
Lees verder

Onze agenda

Er zijn momenteel geen items beschikbaar

Bekijk onze volledige agenda