Het team van de Voorwegschool

 

Het team van de Voorwegschool streeft naar optimale professionaliteit. We blijven voortdurend leren en ons ontwikkelen.  De leerkrachten voelen zich betrokken bij de leerlingen en hun ouders.

Het team van de  Voorwegschool ziet gelijkwaardigheid als de voorwaarde bij het kunnen komen tot een ‘driehoeksrelatie’ tussen leerling, ouders en school. Open communicatie en wederzijds goed afstemmen van verwachtingen vormen de basis van deze driehoek.

De gelijkzijdigheid van de driehoek symboliseert de gelijkwaardige relatie waarin de partijen tot elkaar staan. Leerling, school en ouders krijgen evenveel ruimte om hun bijdrage te leveren, iedereen wordt gehoord er wordt constructief gewerkt de onderlinge relatie. 

Het doel is om samen tot wederzijds onderling vertrouwen en begrip te komen en daarmee concrete invulling te geven aan het leidende en verbindende motief, namelijk het streven naar optimale resultaten voor de leerling op sociaal- emotioneel en cognitief niveau.
 
Directeur
John van Bemmelen, directeur a.i.

Managementteam
Het managementteam wordt gevormd de directie, bouwcoördinatoren en intern begeleider.

Intern begeleider
Dani
ëlle van Essen

Bouwcoördinatoren
Bart Luijting

Astrid Mathot

Leerkrachten
Eline van Bakel
Dorine van Buuren
Denise Damsteek
Daphne van Driest
Mattijs van Eijck
Danielle van Essen
Thomas Golstein
Marianne Heddes
Lisanne van der Horst
Marcel ter Horst
Anne-Claire Kanne
Manja Liesker
Bart Luijting
Jasmine Louist
Marja Mantel
Astrid Mathot
Silvia Mostert
Jesse Roemer
Esther Vreeburg
Esther Windhorst

Vakleerkracht
Gym 1/2: Andre Kamphof
Gym 3/8: Marije Siegerist

Ondersteunende medewerkers 
Leerlingenadministratie:  Marjo Boudewijn
Leerlingondersteuning: Ingeborg Hofstra
Leerlingondersteuning: Bram Roding
Concierge: Sander Schavemaker


In de media

Voorwegschool in het Jeugdjournaal
Ter gelegenheid van het 385-jarige bestaan in 2015
Media archief

Nieuwtjes

Eindfeest 2019
Geplaatst op 14-07-2019
Lees verder