Het team van de Voorwegschool

 

Het team van de Voorwegschool streeft naar optimale professionaliteit. We blijven voortdurend leren en ons ontwikkelen.  De leerkrachten voelen zich betrokken bij de leerlingen en hun ouders.

Het team van de  Voorwegschool ziet gelijkwaardigheid als de voorwaarde bij het kunnen komen tot een ‘driehoeksrelatie’ tussen leerling, ouders en school. Open communicatie en wederzijds goed afstemmen van verwachtingen vormen de basis van deze driehoek.

De gelijkzijdigheid van de driehoek symboliseert de gelijkwaardige relatie waarin de partijen tot elkaar staan. Leerling, school en ouders krijgen evenveel ruimte om hun bijdrage te leveren, iedereen wordt gehoord er wordt constructief gewerkt de onderlinge relatie. 

Het doel is om samen tot wederzijds onderling vertrouwen en begrip te komen en daarmee concrete invulling te geven aan het leidende en verbindende motief, namelijk het streven naar optimale resultaten voor de leerling op sociaal- emotioneel en cognitief niveau.
 
Directeur
Marco Dekker

Intern begeleider
Dani
ëlle van Essen

Leerkrachten
Eline van Bakel
Dorine van Buuren
Denise Damsteek
Thomas Golstein
Marianne Heddes
Lisanne van der Horst
Marcel ter Horst
Anne-Claire Kanne
Manja Liesker
Jasmine Louist
Astrid Mathôt
Silvia Mostert
Jesse Roemer
Simon Westerling
Esther Vreeburg

Vakleerkracht
Gym: André Kamphof en Marije Siegerist

Ondersteunende medewerkers 
Leerlingenadministratie:  Marjo Boudewijn
Leerlingondersteuning: Ingeborg Hofstra
Leraar in opleiding: Bram Roding
Conciërge: Sander Schavemaker


In de media

Voorwegschool in het Jeugdjournaal
Ter gelegenheid van het 385-jarige bestaan in 2015
Media archief

Nieuwtjes

Heemstede Loop
Geplaatst op 27-09-2019
Lees verder