Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de Medezeggenschapsraad (MR) is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Uit de tien scholen is een afvaardiging van de oudergeleding en afvaardiging van de personeelsgeleding.

Door ontwikkelingen in het regeringsbeleid van de afgelopen jaren worden steeds meer beleidsbeslissingen overgelaten aan schoolbesturen. De autonomievergroting geeft de directie veel meer vrijheid om zelf beleid te maken. Deze beleidsvrijheid gebruiken besturen ook om – naast beslissingen op schoolniveau – zaken bovenschools te agenderen.

De GMR is een middel om te kunnen meepraten over dit schooloverstijgende beleid. Door een gemeenschappelijk overleg kan besluitvorming eenvoudiger en sneller plaatsvinden. Daarnaast wordt een onderling contact tussen de medezeggenschapsraden van de tien scholen verbeterd door regelmatig met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die ons allen aangaan. Naast het instemmings- of adviesrecht kan de GMR voorstellen doen waarop het schoolbestuur dient te reageren.

Ga naar GMR op Stopozsite

In de media

Voorwegschool in het Jeugdjournaal
Ter gelegenheid van het 385-jarige bestaan in 2015
Media archief

Nieuwtjes

CITO M-toetsen!
Geplaatst op 11-01-2020
Lees verder