Ziekmelden en verzuim

Is uw kind ziek of kan het om een andere reden niet naar school komen? Dat kan gebeuren, u kunt dit telefonisch melden via 023-5286380.  Bij veelvuldig te laat komen zonder opgaaf van reden of bij veelvuldige ziekmeldingen is de school verplicht melding te maken bij de leerplichtambtenaar.

Leerlingen die te laat komen, gaan zo rustig mogelijk het lokaal binnen en storen de groep niet. Volgens afspraak met de leerplichtambtenaar registreren wij zorgvuldig welke kinderen te laat komen en hoe vaak zij te laat komen. Indien een leerlingen structureel te laat komt wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

In de media

Voorwegschool in het Jeugdjournaal
Ter gelegenheid van het 385-jarige bestaan in 2015
Media archief

Nieuwtjes

CITO M-toetsen!
Geplaatst op 11-01-2020
Lees verder