Ziekmelden en verzuim

Is uw kind ziek of kan het om een andere reden niet naar school komen? Dat kan gebeuren, u kunt dit telefonisch melden via 023-5286380.  Bij veelvuldig te laat komen zonder opgaaf van reden of bij veelvuldige ziekmeldingen is de school verplicht melding te maken bij de leerplichtambtenaar.

Leerlingen die te laat komen, gaan zo rustig mogelijk het lokaal binnen en storen de groep niet. Volgens afspraak met de leerplichtambtenaar registreren wij zorgvuldig welke kinderen te laat komen en hoe vaak zij te laat komen. Indien een leerlingen structureel te laat komt wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

In de media

Rondleiding
Filmische impressie in en rond school
Media archief

Nieuwtjes

Avond4daagse 2020 gaat NIET door!
Geplaatst op 31-03-2020
Lees verder