Overblijven op de Voorwegschool

Alle basisscholen zijn verplicht om de tussenschoolse opvang op een professionele manier te organiseren. De TSO op de Voorwegschool wordt verzorgd door Les Petits. Les Petits biedt op verschillende scholen in de regio pedagogische ondersteuning aan de TSO. Op de Voorwegschool organiseert Les Petits de gehele TSO: van het personeelsrooster met pedagogisch medewerkers en vrijwilligers tot de inschrijving en facturatie.  

Het uitbesteden van de TSO aan Les Petits is het startpunt om de inrichting van de TSO anders te organiseren om nog meer kwaliteit te kunnen bieden.  Er zijn twee overblijfperiodes van een uur: de onderbouw (groep 1 t/m 3) van 11:45 tot 12:45 uur en de bovenbouw (groep 4 t/m 8) van 12:15 tot 13:15 uur. Of binnen als het weer het buitenspelen niet toelaat. De kinderen nemen zelf van thuis een lunchpakket en drinken mee en dit wordt in de eigen klas onder begeleiding genuttigd.  

 

In vrije situaties bij het overblijven heeft het verleden ons geleerd dat hier conflicten kunnen  

ontstaan. Volgend schooljaar gaat er tijdens de overblijf gebruik gemaakt worden van PLAYgroundsPLAYgrounds is een methodiek die handvatten geeft om het buitenspelen in de pauze beter te organiseren en leerlingen middels begeleid spel te activeren/motiveren. De filosofie van PLAYgrounds is als volgt: bewegen heeft vanzelfsprekend een positieve invloed op de motorische ontwikkeling. Als kinderen goed mee kunnen komen in een spel, dan groeit ook het zelfvertrouwen. Door de vrije situatie op het schoolplein komen de kinderen voor de meest leerzame sociale situaties te staan. Uit onderzoek blijkt ook dat een actieve pauze zorgt voor een betere concentratie tijdens de lessen. 

Vanaf het schooljaar 2018-2019 is de prijs van het overblijf vastgesteld op € 2,10 per overblijf. Aanmelden kan via 
planning@lespetits. 

Indeling van de TSO tijd 
De onderbouw heeft pauze van 11:45 tot 12:45 uur. Dit zijn de groepen 1 t/m 3, te weten: 1/2a, 1/2b, 2/3 en 3 (ongeveer 100 kinderen).
   
De bovenbouw heeft pauze van 12:15 tot 13:15 uur. Dit zijn de groepen 4 t/m 8, namelijk 4/5a, 4/5b, 6/7a, 6/7b, 6/7c, 8a en 8b (ongeveer 100 kinderen).
             
Tijd Wat Groep/ wie
11:30-11:45 Alle spullen klaarzetten Twee medewerkers van de TSO
11:45-12:30 Buitenspelen De hele onderbouw
12:20-12:45
Wij brengen de kinderen naar binnen om ze te helpen hun lunch te pakken en alvast te beginnen met eten.
Om 12:30 neemt de leerkracht het van de TSO over. 
Groepen 1/2 a+b 
 
12:30-12:45 Alle andere groepen naar binnen om te lunchen met de leerkracht. Groepen 2/3 en 3
12:15-12:30 De kinderen lunchen met de leerkracht in de klas. Bovenbouw
12:30-13:15 Buitenspelen Bovenbouw
13:15 Alle groepen gaan terug naar binnen.  Bovenbouw
13:15-13:30
Overdracht naar de leerkrachten.
Alle spullen weer opruimen.
Alle TSO medewerkers
 

 

In de media

Voorwegschool in het jeugdjournaal
Media archief

Nieuwtjes

Halloween Party
Geplaatst op 12-10-2018
Lees verder