Overblijven op de Voorwegschool

Alle basisscholen zijn verplicht om de tussenschoolse opvang op een professionele manier te organiseren. De TSO op de Voorwegschool wordt verzorgd door Les Petits.

Les Petits biedt op verschillende scholen in de regio pedagogische ondersteuning aan de TSO. Op de Voorwegschool organiseert Les Petits de gehele TSO: van het personeelsrooster met pedagogisch medewerkers en vrijwilligers tot de inschrijving en facturatie.

Het uitbesteden van de TSO aan Les Petits is het startpunt om de inrichting van de TSO anders te organiseren om nog meer kwaliteit te kunnen bieden.  Er zijn twee overblijfperiodes van een uur: de onderbouw (groep 1 t/m 3) van 11:45 tot 12:45 uur en de bovenbouw (groep 4 t/m 8) van 12:15 tot 13:15 uur. Of binnen als het weer het buitenspelen niet toelaat. De kinderen nemen zelf van thuis een lunchpakket en drinken mee en dit wordt in de eigen klas onder begeleiding genuttigd.

In vrije situaties bij het overblijven heeft het verleden ons geleerd dat hier conflicten kunnen ontstaan. Tijdens de overblijf wordt gebruik gemaakt van PLAYgrounds. PLAYgrounds is een methodiek die handvatten geeft om het buitenspelen in de pauze beter te organiseren en leerlingen middels begeleid spel te activeren/motiveren.

De filosofie van PLAYgrounds is als volgt: bewegen heeft vanzelfsprekend een positieve invloed op de motorische ontwikkeling. Als kinderen goed mee kunnen komen in een spel, dan groeit ook het zelfvertrouwen. Door de vrije situatie op het schoolplein komen de kinderen voor de meest leerzame sociale situaties te staan. Uit onderzoek blijkt ook dat een actieve pauze zorgt voor een betere concentratie tijdens de lessen.

Vanaf het schooljaar 2018-2019 is de prijs vastgesteld op €2,10 per overblijf. Aanmelden kan via planning@lespetits.nl

Indeling van de TSO-tijden

De onderbouw heeft pauze van 11:45 tot 12:45 uur. Dit zijn de groepen 1 t/m 3, te weten: 1/2a, 1/2b, 2/3 en 3 (ongeveer 100 kinderen).

De bovenbouw heeft pauze van 12:15 tot 13:15 uur. Dit zijn de groepen 4 t/m 8, namelijk 4/5a, 4/5b, 6/7a, 6/7b, 6/7c, 8a en 8b (ongeveer 100 kinderen).

In de media

Rondleiding
Filmische impressie in en rond school
Media archief

Nieuwtjes

Vanaf 8 juni: back to (meer) normaal...
Geplaatst op 06-06-2020
Lees verder

Onze agenda

Er zijn momenteel geen items beschikbaar

Bekijk onze volledige agenda