Nieuwe ouders

Als ouder, verzorger bent u op zoek naar een school voor uw kind of kinderen. Veel ouders weten exact wat de nieuwe school zeker moet 'hebben'.

De nieuwe school moet veilig zijn, de kinderen moeten op een sociale manier met elkaar omgaan, de regels moeten duidelijk zijn maar niet te beklemmend. Er moet Engels worden gegeven, er moet gymnastiek worden gegeven, maar ook creativiteit is natuurlijk best wel belangrijk. Zingen, dansen en toneel horen er eigenlijk ook wel bij.

En ja, de uitstroom naar het voortgezet onderwijs moet 'goed' zijn. Maar het allerbelangrijkste is eigenlijk dat de kinderen het leuk vinden op school, in hun groep, bij kun leerkracht.

Deze beschrijving van de Voorwegschool is natuurlijk niet compleet. Het belangrijkste van de school kunnen we niet beschrijven. Het gaat om de sfeer in onze school, die moet u ‘proeven’, die moet u ‘beleven’. Daarom wordt u van harte uitgenodigd onze school eens van binnen te bekijken en de dagelijkse praktijk mee te maken.

Zoals hierboven al is omschreven is sfeer een belangrijk gegeven om je ergens 'goed' te voelen. Maak daarom een geheel vrijblijvende afspraak met de directeur voor een gesprek en een rondleiding op de Voorwegschool.

Deze website en de schoolgids geven u zeker een kijkje in de Voorwegschool. Of start eens een gesprek op het schoolplein als ouders staan te wachten tot hun kind naar buiten komt. Dergelijke ontmoetingen kunnen u als nieuwe ouder veel informatie opleveren. De rondleidingen vinden onder schooltijd plaats. Ook uw kind(eren) zijn van harte welkom tijdens dit gesprek.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Uw kind is hiermee verzekerd van plaatsing. Wij vragen u dringend om uw kind op één school in te schrijven.

Kinderen die voor groep 1 worden aangemeld, mogen voordat zij vier jaar worden, vijf dagdelen komen wennen. De groepsleerkracht neemt ongeveer 6 weken voor de vierde verjaardag van de nieuwe leerling contact op voor het maken van een afspraak voor een kennismaking- en wenmomenten. De wenafspraken voor de vijf dagdelen worden gepland binnen een periode van drie weken voordat de leerling vier jaar wordt.

Als uw kind vier jaar is, mag het alle werkdagen naar de basisschool, eerder niet. Helaas kan hierop geen uitzondering worden gemaakt. Kinderen die in de maanden juni en juli (voor de zomervakantie) 4 jaar worden komen in aanmerking om te wennen. Kinderen die in de maand augustus 4 jaar worden, komen niet in aanmerking om te wennen.


In de media

Rondleiding
Filmische impressie in en rond school
Media archief

Nieuwtjes

Vanaf 8 juni: back to (meer) normaal...
Geplaatst op 06-06-2020
Lees verder

Onze agenda

Er zijn momenteel geen items beschikbaar

Bekijk onze volledige agenda