Leerlingenraad

Vanaf deze maand zal de Voorwegschool starten met een leerlingenraad. De leerlingenraad zal bestaan uit leerlingen (twee per klas) van groep 5 tot en met groep 8. 

Iedere vier weken zal de leerlingenraad, onder begeleiding van juf Marije, onder schooltijd bij elkaar komen om te vergaderen over schoolse zaken. 

De leerlingenraad heeft onder andere als doel om:

 de betrokkenheid van de leerlingen op school te vergroten 
 de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen 
 de leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is 
 aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school 
 de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen 
 het bevorderen van actief burgerschap 

Door middel van het instellen van een leerlingenraad kunnen de leerlingen meer betrokken worden bij en inbreng geven in een aantal zaken die op school spelen.

Ook leren de leerlingen dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen belangen te behartigen, maar dat het gaat om de belangen van alle leerlingen: het algemeen belang. 

De eerste vergadering vindt plaats op donderdag 26 maart aanstaande.
Media
  • Leerlingenraad

In de media

Rondleiding
Filmische impressie in en rond school
Media archief

Nieuwtjes

Avond4daagse 2020 gaat NIET door!
Geplaatst op 31-03-2020
Lees verder