Coronavirus

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag, 12 maart 2020, heeft het kabinet opnieuw een spoedoverleg gehad over de nodige maatregelen met betrekking tot de uitbraak van het Coronavirus. Het kabinet ziet op dit moment nog geen aanleiding om scholen te sluiten. Alle scholen binnen Stopoz blijven dan ook open. 

Echter worden wel de volgende maatregelen aangescherpt t/m 31 maart 2020:
  • Bij verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts is het advies voor medewerkers en leerlingen om thuis te blijven. Deze maatregelen gelden ook wanneer zij niet in risicogebieden of in contact met patiënten zijn geweest.
  • Evenementen met meer dan 100 mensen mogen niet doorgaan.
Op alle scholen binnen Stopoz betekent dit het volgende:
  • Heeft een leerling of medewerker één van bovengenoemde verschijnselen, dan moet de leerling of medewerker thuis blijven. Wanneer een leerkracht thuis moet blijven, dan wordt er gekeken of er vervanging mogelijk is. Echter zijn er op dit moment weinig vervangers voor handen. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is, heeft de betreffende groep helaas geen onderwijs op school. Ouders ontvangen hierover via Parro een bericht.
  • Wanneer leerlingen of hele groepen thuis moeten blijven, dan geeft de leerkracht de boeken en schriften van de kernvakken mee naar huis. De leerkracht houdt ouders via Parro op de hoogte van de te maken lessen per dag.
  • Ouders kunnen via Parro vragen stellen over de instructie en begeleiding van de leerstof.
  • De leerkracht houdt bij welke leerlingen thuis blijven en werk mee hebben naar huis.
  • Uitstapjes, ouderavond, etc worden vooralsnog t/m 31 maart 2020 niet georganiseerd.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Met vriendelijke groet,
Marlies Harlaar
Voorzitter College van Bestuur a.i. Stopoz
Media
  • nieuw_coronavirus_in_china

In de media

Rondleiding
Filmische impressie in en rond school
Media archief

Nieuwtjes

Avond4daagse 2020 gaat NIET door!
Geplaatst op 31-03-2020
Lees verder