Gastles in groep 5B: De Raadsgriffier

Woensdag 10 april heeft de moeder van Evi eerst op school verteld over haar werk bij de gemeente als raadsgriffier, de democratie, de verkiezingen en de gemeenteraad. Daarna zijn we naar het raadhuis van Heemstede gelopen. Daar werden we ontvangen door de wethouder van Onderwijs, de heer Butter, een gemeenteraadslid, mevrouw Brummer en de raadsgriffier van Heemstede, mevrouw Hesp. We mochten in de raadszaal aan de grote ronde tafel zitten. Het was spannend om je stem versterkt te horen door de microfoon!

Details