Wanneer is er MR?

Dit schooljaar vergadert de MR 8 keer, te weten:

Dinsdag 26 september 2017
Donderdag 2 november 2017
Dinsdag 12 december 2017
Donderdag 25 januari 2018
Dinsdag 6 maart 2018
Donderdag 12 april 2018
Dinsdag 29 mei 2018
Donderdag 28 juni 2018

 

Agenda MR

Hieronder de agenda’s en communiqués van de MR-vergaderingen:

Agenda september 2017 Communiqué september 2017
Agenda november 2017 Communiqué november 2017
Agenda december 2017 Communiqué december 2017
Agenda januari 2018 Communiqué januari 2018
Agenda maart 2018 Communiqué maart 2018
Agenda april 2018 Communiqué april 2018
Agenda mei 2018 Communiqué mei 2018

 

Wie zitten er in de MR?

De oudergeleding van de Voorwegschool bestaat dit jaar uit:

  • Willemijn Piek (voorzitter)
  • Maartje Popma/Friso Horstmeier
  • Nic Roest
  • Hiske Brink

De leerkrachtgeleding van de Voorwegschool bestaat dit jaar uit:

  • Thomas Golstein
  • Wendy Hulsebosch
  • Marja Mantel
  • Mattijs van Eijck

 

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft algemene en bijzondere bevoegdheden. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht.

Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de MR ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de MR beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht.

Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het Schoolplan, de Schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

Onze MR vergadert eens per vier weken en de vergaderingen zijn openbaar. De handelingsvrijheid van de MR is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ga voor meer informatie naar de pagina van de GMR.

Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij te bereiken via ons mailadres.

 

Archief

Hieronder eerdere communiqués van de MR:

Communiqué mei 2017
Communiqué april 2017
Communiqué februari 2017
Communiqué november 2016
Communiqué september 2016
Communiqué mei 2016
Communiqué februari 2016
Communiqué oktober 2015
Communiqué september 2015
Communiqué augustus 2015

One thought on “Medezeggenschapsraad (MR)

Comments are closed.