Wanneer is er MR?

Dit schooljaar vergadert de MR 9 keer, te weten:

29 augustus 2016
29 september 2016
01 november 2016
15 december 2016

17 januari 2017
02 maart 2017
04 april 2017
11 mei 2017
20 juni 2017

 

Agenda MR

Hieronder de agenda’s en communiqués van de MR-vergaderingen:

Agenda augustus 2016 Communiqué augustus 2016
Agenda september 2016 Communiqué september 2016
Agenda november 2016 Communiqué november 2016
Agenda december 2016 Communiqué december 2016
Agenda februari 2017 Communiqué februari 2017
Agenda maart 2017 Communiqué maart 2017
Agenda april 2017 Communiqué april 2017
Agenda mei 2017 Communiqué mei 2017
Agenda juni 2017 Communiqué juni 2017

 

Wie zitten er in de MR?

De oudergeleding van de Voorwegschool bestaat dit jaar uit:

  • Willemijn Piek (voorzitter)
  • JP Kahlmann
  • Friso Horstmeier
  • Maartje Popma
  • Nic Roest

De leerkrachtgeleding van de Voorwegschool bestaat dit jaar uit:

  • Thomas Golstein
  • Wendy Hulsebosch
  • Bart Luijting (tevens GMR)
  • Marja Mantel

 

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft algemene en bijzondere bevoegdheden. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg, en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht.

Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de MR ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de MR beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht.

Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het Schoolplan, de Schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

Onze MR vergadert eens per vier weken en de vergaderingen zijn openbaar. De handelingsvrijheid van de MR is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ga voor meer informatie naar de pagina van de GMR.

Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij te bereiken via ons mailadres.

 

Archief

Hieronder eerdere communiqués van de MR:

Communiqué augustus 2015
Communiqué september 2015
Communiqué oktober 2015
Communiqué februari 2016
Communiqué mei 2016