De Stichting Schoolfonds Voorwegschool int en beheert jaarlijks de ouderbijdragen.

Jaarlijks vragen wij de ouders/verzorgers van de kinderen op de Voorwegschool om een vrijwillige ouderbijdrage te geven aan het Schoolfonds. Uit deze bijdrage kunnen we de activiteiten betalen die de tijd op school voor alle kinderen nog leuker maken. Denk daarbij aan de jaarlijkse viering van Sinterklaas, Kerst en Pasen, muzikale vorming, het schoolthema, de sportdag, de schaatsdag, maar ook het klassenbudget voor de leerkrachten en klassenouders en de Kinderboekenweek.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Marcel Parson
Penningmeester: Ferdy de Wijs
Secretaris: Mark Smolenaars

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u ons op een van bovenstaande e-mail adressen benaderen of een e-mail sturen naar schoolfonds@voorwegschool.nl.

Downloads 2016:

kascommissie-verklaring-2015-2016

balans-2015-2016

staat-van-baten-en-lasten-2015-2016