Onderwijs

 

Passie voor leren!

Onze missie is “Passie voor leren!” Vanuit deze passie gaan we dagelijks aan de slag met het team en de leerlingen. We ontwikkelen zowel cognitieve als motorische als kunstzinnige vaardigheden. We hebben veel aandacht voor het ontwikkelen van talenten op bovenstaande gebieden, zowel in als buiten de klas. In de plusklas krijgen onze cognitief meer- of hoogbegaafde leerlingen extra uitdagend onderwijs, waar ze de hele week in de weektaaktijd aan kunnen werken. We hebben een schoolkoor en –orkest dat wekelijks repeteert en school schaken organiseren we tijdens het overblijven. Motorische remedial teaching, extra uitdagend bewegingsonderwijs en diverse kunstzinnige activiteiten bieden we in een gevarieerd aanbod van naschoolse activiteiten.

 

Openbaar onderwijs

Er is op de Voorwegschool ruimte voor de cultuur en overtuiging van elk kind. Door kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen, leren zij de meerwaarde van diversiteit ontdekken. Zij worden zich bewust van hun eigen identiteit en bereiden zich tevens voor op de pluriforme samenleving.

 

Opbrengsten

De Voorwegschool scoort op alle vakgebieden boven de grens die het ministerie van ons vraagt. We zijn bij uitstek trots op de resultaten op het vakgebied rekenen, waar bijna alle groepen tot de beste 10% van Nederland horen. Sinds we met een nieuwe methode begrijpend lezen zijn begonnen, zien we de resultaten stijgen naar het niveau van rekenen.

 

Digitaal

We zijn ons er van bewust dat onze leerlingen in een digitaal tijdperk opgroeien. Daarom maken we dagelijks gebruik van digitale methodes en werken de kinderen vaak op de laptop of tablet. Ook de leerkrachten maken gebruik van de mogelijkheden van de nieuwe media, zoals het analyseren van toets gegevens, waarmee individuele- of groepsplannen kunnen worden gemaakt.

 

21th Century skills

In de toekomst moeten werknemers beschikken over 21th Century skills. Met ons onderwijs dragen we bij aan het ontwikkelen van deze vaardigheden. We vergroten onder andere het probleemoplossend vermogen, kritisch denken, creativiteit, samenwerking en ICT geletterdheid door dit bewust in ons lesprogramma in te bouwen.