Cultuur

 

Op de Voorwegschool vinden wij kunst- en cultuureducatie belangrijk, want:

  • Van kunst leren kinderen tot een goed oordeel komen en betekenisvolle relaties te zien.
  • Van kunst leren kinderen dat problemen meer oplossingen kunnen hebben en vragen meer dan één antwoord. Dit vereist het vermogen tot improviseren.
  • Kunst biedt meervoudig perspectief. Er zijn veel manieren om de wereld te zien en er betekenis aan te geven. Taal en cijfers zijn hierbij niet genoeg om ons uit te drukken.
  • Kunst biedt een ervaring die kinderen op geen enkele manier meemaken.

(Een paar van de tien lessen die we leren van kunst, Elliot Eisner)


IMG_3007.JPGDat wij kunst en cultuur belangrijk vinden is onder andere terug te vinden in de jaarlijkse bezoeken die onze leerlingen brengen aan een voorstelling in een theater in de buurt, waarbij we streven naar een kennismaking met alle disciplines: dans, toneel en muziek.

De jongste klassen krijgen een dans-, toneel-, of muziekworkshop op school. We hebben een schoolkoor en –orkest. Alle kinderen geven jaarlijks met hun klas een voorstelling die ze zelf in elkaar zetten en ten tonele voeren. Met als grote afsluiter een met elkaar gemaakte eindmusical in groep 8.

Elke klas gaat ieder schooljaar naar een museum dat aansluit bij de lesstof van dat jaar. Ook proberen we bij onze jaarthema’s aan te sluiten met passende culturele activiteiten. Verder staan we altijd open voor aantrekkelijk aanbod dat op ons pad komt!