Nieuwe media

 

Wij vinden van belang dat het onderwijs gebruik maakt van eigentijdse leermiddelen, dat het slim is georganiseerd en dat de mogelijkheden van ict ook echt leiden tot een hoger rendement. Om ict te gebruiken in de lessen is er hardware nodig. We hebben een up to date Wifi-netwerk en per groep hebben we minimaal 4 laptops, waarmee kinderen zowel in de klassen als op de gang kunnen werken. Alle groepen zijn voorzien van digitale schoolborden. Sommige klassen zijn uitgerust met touchscreens.

Met de hardware willen we aansluiten bij onderwijsdoelstellingen. Een digitaal schoolbord is mooi, maar waarom hebben wij daar voor gekozen? De belangrijkste eigenschap van de digitale borden is dat deze bijdragen aan een interactieve manier van lesgeven; de betrokkenheid van de leerlingen wordt hiermee vergroot.

Voorwegschool HeemstedeDoor alle ontwikkelingen op ICT-gebied, zijn de kinderen doelmatig en gericht bezig met “leren” via de computer. De educatieve programma’s zijn aantrekkelijk en sluiten aan bij de gebruikte methodes op school. In de onderbouw ondersteunen enthousiaste ouders de kinderen bij dit leerproces.

In de middenbouw zijn we de afgelopen maanden gestart met Snappet. In klassen waar Snappet gebruikt wordt heeft ieder kind op een eigen tablet toegang tot les- en oefenmateriaal op het geschikte niveau. Snappet werkt met een tablet zonder onnodige toeters en bellen. Het programma biedt oefenstof voor de reken en spellingmethodes waar wij op school mee werken. Snappet is ondersteunend aan de leerkracht. Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat, minder werkdruk, en beter inzicht en overzicht in de klas.

Wij gebruiken nieuwe media niet alleen voor ons onderwijs, maar we streven er ook naar onze leerlingen mediawijs te maken. Het is namelijk belangrijk om goed te kunnen functioneren in de hedendaagse Wij willen onze leerlingen mediawijs maken om ervoor te zorgen dat ze met behulp van media zichzelf kunnen uiten en kunnen meedoen in de samenleving. Ons uitgangspunt is dat een mediawijze leerling op een zelfbewuste wijze gebruik kan maken van de positieve mogelijkheden die media bieden, zonder daarbij zichzelf of anderen te schaden. We besteden aandacht aan vier wezenlijke mediawijsheidaspecten:

  1. Techniek : beheersing van technische (computer)vaardigheden die nodig zijn om zelf mediaproducties te kunnen maken en te participeren in sociale netwerken.
  2. Creativiteit : het inzetten van media voor artistieke expressie en creatieve omgang met media voor participatie en innovatie.
  3. Analyse : kennis over de werking en invloed van media in het algemeen, en het zelf kunnen interpreteren van mediaboodschappen.
  4. Reflectie : bewust zijn van de eigen houding en gedrag tegenover anderen via media, maar ook van de waarde van burgerrechten als privacy en vrijheid van meningsuiting, en morele kwesties als online respect en tolerantie.