Julie

Vandaag is het twee jaar geleden dat onze lieve groep 8 leerling Julie overleed.

Onze gedachten gaan uit naar haar ouders en broertje Youri.

Wij wensen hun veel sterkte en kracht in deze zware tijd.

 

Het Voorwegteam

10 november 2017

Evaluatie combinatiegroepen Zoals al eerder aangekondigd, willen we samen met ouders uit de combinatiegroepen de afgelopen periode evalueren hoe het gaat in de combinatiegroepen. In een interactieve bijeenkomst gaan we in gesprek over het reilen en zeilen in de combinatiegroepen om van en met elkaar te leren. Op woensdag 15 november is er een evaluatie…

Details

6 november 2017

21st century skills Op de koffieochtend van 3 november is er gesproken over de “21st Century Skills”. In dit artikel willen wij u informeren over hoe we de 21st Century Skills willen gebruiken in ons onderwijs op de Voorwegschool met een praktijkvoorbeeld uit de kleutergroep. Waarom 21st Century Skills? In de hele wereld is er…

Details

20 oktober 2017

Het bieden van de juiste begeleiding Als school zijn wij soms niet in staat passend onderwijs te bieden aan een leerling. Dit kan komen doordat wij als team onvoldoende expertise hebben (handelingsverlegen zijn) om in te spelen op de specifieke onderwijsbehoefte van een leerling of dat de setting niet past bij datgene wat een leerling…

Details

13 oktober 2017

Planning rapportage en oudergesprekken In de jaarkalender staat aangegeven wanneer het rapport wordt meegegeven en wanneer er oudergesprekken zijn om over het rapport te praten. In de kalender zijn de data niet goed weergegeven. De juiste data zijn: Meegeven rapport 24 november en 6 maart. Oudergesprek over rapport week van 27 november en week van…

Details

6 oktober 2017

Communiqué naar aanleiding van MR-vergadering d.d. 26 september 2017 Nieuw schooljaar, nieuwe MR-leden De MR is het jaar begonnen met twee nieuwe leden: Mattijs van Eijck versterkt de leerkrachtgeleding en Hiske Brink de oudergeleding. Bij deze verwelkomen wij ze in de MR en we zijn nu al blij met hun inzet en betrokkenheid! En een…

Details

22 september 2017

Beste ouders, In de vorige Vrijdagskrant heeft u al kunnen lezen dat de schoolfotograaf aanstaande dinsdag weer bij ons op school is voor het maken van portretfoto’s, groepsfoto’s en familiefoto’s. Broers en zussen op de Voorwegschool gaan ‘s middags onder schooltijd samen op de foto. Voor de familiefoto’s met andere kinderen uit het gezin kon…

Details

15 september 2017

Beste ouder(s)/ en/of verzorger(s), De meeste ouders hebben het al gezien of gehoord dat de leerkrachten in groep 6, 7 en 8 werken met Chromebooks in plaats van met tablets. De leerkrachten hebben er deze week voor het eerst met de kinderen mee gewerkt. De gebruikerservaringen zijn positief. Aanstaande dinsdag is de oplevering van de…

Details

8 september 2017

Beste ouder(s) en/ of verzorger(s), De eerste schoolweek is voorbij gevlogen. Als nieuwe directeur heb ik volop kunnen genieten hoe de leerkrachten vol enthousiasme met en voor de kinderen bezig zijn. De afgelopen week is de MR bij elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij de leerervaringen van afgelopen jaar gedeeld om het komende jaar…

Details

1 september 2017

Beste ouders/verzorgers, Nog een paar dagen en dan gaan de deuren van de Voorwegschool weer open voor de kinderen en de ouders. Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer is opgeladen voor het nieuwe schooljaar. Als de kinderen en ouders maandag weer op school komen, kunnen ze zien dat de meesters…

Details

Kick-off van de kleuters

Zoals overal in Heemstede op de spandoeken te lezen is…de scholen zijn weer begonnen. Net als de rest van de Voorwegschool zijn de kleuters voortvarend van start gegaan. De eerste week stond vol van de inspannende en ontspannende activiteiten zoals gym, puzzels maken, rekenspelletjes en bouwen. Om al deze super enthousiaste kleuters in het gareel te houden zijn ook de “ spelregels” van de klas doorgenomen. Zo zijn de omgangsregels met elkaar doorgenomen en is er een stoplicht, dat laat zien wanneer de kids stil moeten zijn, kunnen fluisteren of lekker kunnen kletsen. …deze stoplichten zijn te bestellen bij de juffen Wendy en Danielle;-).
Dit wordt gebruikt wanneer in de klas werkjes of activiteiten gedaan worden.

Al met al was het een zeer geslaagde start van een leuk en uitdagend nieuw schooljaar voor de kleuters van de Voorwegschool.

Details