MR Communiqué
N.a.v. de MR-vergadering van 12 april 2018

Kom op tijd!
Er lijkt bij sommige kinderen en ouders onduidelijkheid te bestaan over de begintijden van de Voorwegschool. In een aantal gevallen heeft dit al geleid tot een gesprek tussen de leerplichtambtenaar en de betrokken ouders en kinderen.

Zwemprotocol
Naar aanleiding van incidenten in het land is er een (nieuw) landelijk protocol voor het schoolzwemmen opgesteld; de MR zal dit op inhoud nog bespreken met de directie van de Voorwegschool. Van belang voor de ouders is dat zij zich er bewust van zijn dat hun kinderen wel beter leren zwemmen van schoolzwemmen, maar dat het geen volwaardige zwemles voor eendiploma is. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor het goed leren zwemmen en behalen van zwemdiploma’s door hun kinderen.

MR bezetting: 2 nieuwe kandidaat-leden voor de MR-oudergeleding voor twee vrij gekomen posities
Voor het komende schooljaar heeft de MR twee vacatures. Twee ouders, Coen Kievit en René van der Zwaan, hebben afgelopen vergadering bijgewoond en aangegeven zich graag te willen inzetten voor de Voorwegschool de komende jaren.

Groepsindeling
De nieuwe groepsindeling 2018-2019 is door de directie uitgebreid met de MR besproken. De nieuwe indeling is in lijn met de begroting, formatie en beleid van de Voorwegschool. De directie verwacht eind mei /begin juni te kunnen communiceren in welke groep uw kind wordt geplaatst.

Proeftraining meisjes groep 6, 7, 8 bij voetbalvereniging R.C.H.
Op woensdag 25 april a.s. zal er van 16.00-17.00 uur een gratis proeftraining zijn
voor meisjes uit groep 6, 7 en 8. Je kunt je hiervoor aanmelden op bit.ly/rch-meiden. Zie ook de flyer van R.C.H. die u in de bijlage aantreft.
Tijdens de voorbereiding voor het schoolvoetbaltoernooi heeft het meisjesteam van de Voorwegschool getraind op de velden van R.C.H. Het enthousiasme van de meiden is niet onopgemerkt voorbijgegaan bij deze vereniging. Daarom wil R.C.H. volgend seizoen weer graag met één of meerdere meisjeselftallen in de regionale competitie
meedoen. De laatste paar jaar was er geen apart meisjesteam bij R.C.H.
Er zullen vast voldoende enthousiaste meisjes te vinden zijn die volgend jaar op zaterdag willen voetballen. Daarom geeft R.C.H. deze meiden de gelegenheid om een gratis proeftraining bij te wonen. Hierbij kunnen ze ervaren wat er allemaal tijdens een training plaatsvindt. De training wordt gegeven door een gediplomeerd trainer.
Deze training is niet alleen bedoeld voor meisjes uit groep 7 en 8 die mee hebben gedaan met het schoolvoetbaltoernooi, maar voor iedereen die interesse heeft om te willen voetballen.
Schrijf je in voor een gratis proeftraining bij R.C.H. aan de Sportparklaan (tegenover de Nicolaas Beetsschool) op woensdag 25 april van 16.00-17.00 uur, vol voetbalplezier, bedoeld om je op een leuke manier kennis te laten maken met voetbal en R.C.H.
Ook zullen we hier meer informatie geven en alle vragen beantwoorden.

De jarigen in de komende week: alvast van harte gefeliciteerd!
22 april: Luke (1c), Katie (2a)
23 april: Josine (5)
24 april: Youp (1b), Indy (8a)
25 april: Aimée (2/3)