Facturen TSO

Aan alle ouders en/of verzorgers,

Helaas hebben de verschillende oproepen tot betaling van de TSO facturen niet het gewenste resultaat gehad. Nog steeds is er een groot aantal onbetaalde facturen.
Aangezien wij de mogelijkheid tot overblijven niet op het spel willen zetten, zijn wij genoodzaakt om met consequenties te komen bij niet betalen van de facturen.
Mocht u nog facturen open hebben staan, dan ontvangt u op zeer korte termijn een
herinnering. Deze herinnering kunt u binnen twee weken betalen. Als blijkt dat na die twee weken het bedrag nog niet is voldaan, ontvangt u nog eenmaal een herinnering.
Blijft de betaling dan nog steeds uit, wordt u hierover telefonisch en
schriftelijk geïnformeerd. U bent dan in de gelegenheid om de facturen
binnen drie dagen te voldoen.
Zo niet, dan kan uw kind geen gebruik meer maken van de overblijffaciliteiten.
U zult dan zelf voor opvang moeten zorgen.
Houdt u er s.v.p. rekening mee dat na het ontvangen van een eventuele herinnering ook de factuur volgt over de maanden november, december en januari.

Met vriendelijke groet,
Stichting TSO ’t Lunchparadijs en
Directie Voorwegschool

Goede Vrijdag & Tweede Paasdag

Op vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag en zijn alle leerlingen vrij

Hulpouders Koningsspelen sportdag groep 1-4

Op donderdag 26 april 2018 zal de Koningsspelen sportdag voor de groepen 1-4 plaatsvinden.
Deze sportdag zal worden gehouden op de velden van VEW bij Sportpark
Groenendaal. De sportdag zal samen georganiseerd worden met Kindcentrum
de Molenwerf. De groepjes van de twee scholen zullen hierbij niet gemixt worden.
De dag zal van 8.30 uur tot ongeveer 12.00 uur duren.
Voor de begeleiding van de groepjes van onze school hebben wij hulpouders nodig.
De hulpouders begeleiden het groepje van en naar de verschillende onderdelen en
begeleiden tevens het onderdeel. Bij ieder onderdeel zal er een speluitleg liggen.
Vanaf aanstaande maandag zal het inschrijfformulier naast de deur van de klas van uw kind hangen en kunt u hierop inschrijven.

Rij ouders Koningsspelen groep 5-8

Op vrijdag 20 april 2018 zullen de Koningsspelen plaatsvinden voor de groepen 5-8.
Dit jaar zal de Voorwegschool meedoen aan de koningsspelen op het strand van
Bloemendaal, georganiseerd door SportSupport. Verschillende scholen uit Heemstede en Bloemendaal zullen deelnemen aan deze sportieve ochtend die van 8.30 uur tot 13.00 uur zal duren. Om alle kinderen uit de groepen 5-8 bij het strand van Bloemendaal te krijgen hebben wij de hulp nodig van rij-ouders die de groepjes kinderen brengen en halen. Vanaf aanstaande maandag zal het inschrijfformulier naast de deur van de klas van uw kind hangen en kunt u hierop inschrijven.

Vrijmarkt Koningsdag 2018 op vrijdag 27 april

Ook dit jaar wordt er weer een Vrijmarkt voor de jeugd georganiseerd, die wordt
gehouden op de Javalaan/Sportparklaan, beginnend op de Javalaan vanaf de
Timorstraat/Slotlaan en aansluitend op de Sportparklaan.
Van de gemeente hebben wij voor onze leerlingen in groep 3 t/m 8 bonnen gekregen,
die recht geven op het kopen van een plaatsbewijs (= halve kraam) op de
Vrijmarkt.
Deze bonnen zullen uiterlijk donderdag 29 maart op school worden verloot onder (belangstellende) leerlingen.
De gelukkige leerlingen kunnen vervolgens op vertoon van de bon een plaatsbewijs afhalen aan de receptie van het Raadhuis op:
Dinsdag 3 april a.s. tussen 08.30 en 11.00 uur
Woensdag 4 april a.s. tussen 12.00 en 15.00 uur

Pinnen is ter plaatse helaas niet mogelijk.
Plaatsbewijzen die woensdag 4 april na 15.00 uur niet zijn afgehaald, worden op
vrijdagochtend 6 april a.s. vanaf 08.30 uur aan andere belangstellende jonge
marktkoopmannen of –vrouwen verkocht.

Informatieavond Dyslexie
Dinsdag 10 april van 19.30—21.00 uur
Locatie: Les Ecoles Heemstede, cruquiusweg 39a (HBC)
Spreker: drs. Marike Schneider, psycholoog/dyslexiebehandelaar/coördinator
dyslexiezorg
Wat is dyslexie?
– Welke vormen van dyslexie zijn er bekend?
– Wat betekent dyslexie voor een kind?
Hoe kan de begeleiding van dyslexie er uit zien?
– Wat kunnen ouders doen?
– Welke bijdrage kan Les Ecoles leveren in de begeleiding van dyslectische leerlingen?
– Welke werkvormen zijn succesvol?
Vragen beantwoorden
Aanmelden graag via de mail naar blakeman@lespetits.nl

De jarigen inde komende week: alvast van harte gefeliciteerd!

25 maart: Domenica (4), Florian (4/5), Tyanna (2c), Georg (4/5)
26 maart: Sophie (6/7a)
30 maart: Marnix (6/7c)