Beste ouders/verzorgers,
Nog een paar dagen en dan gaan de deuren van de Voorwegschool weer open voor de kinderen en de ouders. Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer is opgeladen voor het nieuwe schooljaar. Als de kinderen en ouders maandag weer op school komen, kunnen ze zien dat de meesters en de juffen op de Voorwegschool niet stil hebben gezeten in de vakantie. Zo zijn er in de klassen allemaal nieuwe, verrijdbare digitale schoolborden gekomen. Is de buitenkant van de school geschilderd. Zijn er nieuwe methodes binnen gekomen, maar ook nieuwe laptops voor alle leerlingen uit groep 6, 7 en 8. De nieuwe collega’s zijn welkom geheten en alle collega’s hebben intensief overleg gehad met als doel uitdagend onderwijs te geven aan de leerlingen van de Voorweg-school. Met andere woorden… wij hebben er zin in.
Als nieuwe directeur van de Voorwegschool ben ik nog enthousiaster geworden over de school. De collega’s geven mij de energie om samen de Voorwegschool nog uitdagender te maken voor onze leerlingen. Hierbij willen wij graag de ouders actief betrekken. Vanaf dit jaar organiseren wij daarom elke maand in het hotspot lokaal (het lege lokaal in het kleutergebouw) een koffie-ochtend voor de ouders. In deze interactieve bijeenkomsten laten we diverse onderwijsinhoudelijke onderwerpen de revue passeren.
De eerste koffie-ochtend is vrijdag 8 september van 08.30 uur tot 09.30 uur. Het thema is: meet en greet met de nieuwe directeur.
Bewegingsonderwijs is erop gericht dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven die nodig zijn om op een verantwoorde manier deel te nemen aan de bewegingscultuur. Het gaat daarbij om een breed aanbod van bewegings- en spelactiviteiten. Het plezier beleven aan het deelnemen aan verschillende bewegings- situaties staat centraal. Op de Voorwegschool hebben wij zeer bekwame vakleerkrachten voor groep 1 tot en met groep 8, die het bewegingsonderwijs uitdagend kunnen aanbieden. Vanaf dit schooljaar wordt er na de gymlessen niet meer gedoucht.
De effectieve leertijd en het toezichthouden vormden een struikelblok, vandaar dat wij tot dit besluit zijn gekomen.
Meester Bart die samen met meester Mattijs groep 8 draait, is volop aan het genieten van zijn ouderschapsverlof. Zijn plek gaat op de maandag en de dinsdag de komende 10 weken door juf Annika opgevuld worden. Juf Annika (die op vrijdag ook groep 6-7 draait) heeft er veel zin om in beide groepen aan de slag te gaan.
Gerard van Uunen,
Directeur Voorwegschool
Jaarkalender en folder naschoolse activiteiten
Aanstaande maandag krijgen onze leerlingen (de oudste van het gezin) de nieuwe Jaarkalender mee. Ook de nieuwe folder met alle naschoolse activiteiten in het nieuwe schooljaar gaat maandag met de kinderen mee. Niets gekregen? Bij de administratie liggen nog voldoende exemplaren.
Gymrooster
Maandag (juf Marije)
08.30 – 10.00 uur 6/7a
10.15 – 11.45 uur 6/7b
13.30 – 15.00 uur 6/7c
Dinsdag (meester André)
08.45 – 09.30 uur 1/2a
09.35 – 10.20 uur 1/2b
10.25 – 11.10 uur 1/2c
11.15 – 12.00 uur 2 (van 2/3)
13.30 – 14.30 uur 3 (van 2/3)
Woensdag (juf Marije)
08.30 – 10.00 uur 8a
10.15 – 11.45 uur 8b
Donderdag (juf Marije)
08.30 – 09.30 uur 3 (van 2/3)
09.45 – 10.45 uur 4
10.45 – 11.45 uur 4/5
13.15 – 14.15 uur 5

De jarigen in de komende week: alvast gefeliciteerd!
5 september: Polle (6/7c), Max (2/3)
6 september: Lize (1a), Eva (8a)
7 september: Boy (8b)