Op maandagavond 17 juli was het zover, de opvoering van de musical ‘De Koning te Rijk’ van Warchild door de groepen 5/6 en 6 van de Voorwegschool. Een prachtig verhaal, met tijdreizigers, geschiedenislessen, kindsoldaten en een belangrijke boodschap: oorlog is onzin en naar kinderen moet je luisteren.

De opvoering van de musical was de afsluiting van een actieperiode, die begon met het thema ‘Oorlog en Vrede’, dat binnen de methode TopOndernemers behandeld werd op school. Een gastles van voorlichter Jooske Hommes van Warchild bracht de kinderen op het idee om geld in te gaan zamelen om oorlogskinderen te helpen.  Een bezoek aan de website van Warchild bracht de leerkrachten vervolgens op het idee om de musical (eigenlijk voor groep 8) te gaan uitvoeren. Er werd druk op school gerepeteerd en tegelijkertijd werden er veel acties op touw gezet door de kinderen. Het bakken en verkopen van koekjes en cupcakes, het inzamelen van lege flessen, auto’s wassen en nog veel meer. En ook rondom de musical werd veel geld opgehaald, oa door de verkoop van de toegangskaartjes. Zelfs rapportgeld werd geschonken aan het goede doel! Volgens leerkrachten Denise Damsteek, Thomas Golstein en Marjo Dijkstra ontstond er een enorme verbinding tussen de leerlingen onderling, vanwege het gezamenlijke doel dat ze hadden. In groep 6 werd ook het werkstuk nog aan Warchild gekoppeld.

 

Alles bij elkaar is er nu een fantastische opbrengst van in totaal € 612,83! Een reden om trots te zijn op deze groepen en deze school. Wat een prestatie en wat een goed gevoel om de zomer mee in te gaan.